06-23964664 info@hibib.nl

Huurovereenkomsten worden onder de volgende voorwaarden afgesloten:

huurtermjn 1 jaar
opzegtermijn 2 maanden
betaling per maand vooraf
betaalwijze incasso
waarborg 2 maanden huur
indexering jaarlijks

Basis voor de huurovereenkomst is het algemeen in gebruik zijnde ROZ model Huurovereenkomst Kantoorruimte.

Klik hier voor een voorbeeld.


Wij houden ons het recht voor gegadigden te weigeren, bijvoorbeeld vanwege een evenwichtige opbouw van de huurdersgroep